ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos a Venus Line Kft számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására, kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön a Venus Line Kft rendezvényeire jelentkezik, hírlevélre feliratkozik, weboldalát látogatja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Ha Ön hírlevél feliratkozás során, illetve tanfolyamra jelentkezés során személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést a Venus Line Kft. végzi és cégünk felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Venus Line Kft.

8900 Zalaegerszeg

Szüret utca 2.

Magyarország

Cégjegyzékszám: 2009070785

Adószám: 22771276-2-20

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000064.

Ügyvezető: Rózsás Andrea

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan tudjuk végezni, illetve az Ön által megrendelt szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön jelentkezik egy tanfolyamra, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

Hírlevélre, vagy tanfolyamra történő jelentkezés során megadott adatok.

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat Magyarország területén tároljuk és itt is dolgozzuk fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait a Venus Line Kft. munkatársai gyűjtik, tárolják, és dolgozzák fel. Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Venus Line Kft-n kívül álló külső felekkel. Az IET® tanfolyamok elvégzése esetén a tanfolyam résztvevőinek adatait (név, e-mail, telefonszám, cím) továbbítjuk a The Center of Being Inc-nek, Székhely: USA Woodstock NY 12498 PO BOX 883. Képviselő: Barbara Stepniak, mail:info@learniet.com. 2020. szeptember 1-étől  bejelentés és engedély alapján végezhető felnőttképzési tevékenységet folytatunk, B/2020/000064 felnőttképzési nyilvántartási szám alatt, amelyről a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettségünket, – beleértve a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünket is -, a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszeren keresztül teljesítjük. A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) felnőttképzési modulját határozza meg az Fktv.

Külső szolgáltatók

A Venus Line Kft. külső szolgáltatót vesz igénybe hírlevél küldésének adatfeldolgozására, amely külső szolgáltatóval a Venus Line Kft. együttműködik. A külső szolgáltató rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Venus Line Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Venus Line Kft. a külső szolgáltató számára végzett adattovábbításról ezen Adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatja az érintetteket.

Külső szolgáltatók: 

 • Hírlevél küldéshez adatszolgáltató: ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője, biztosítója. Cégnév: Bithuszárok Számítástechnikai es Szolg Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich út. 8.). Képviselő:Mizera Ferenc ügyvezető. Cégjegyzékszám:13-06-065996. Statisztikai számjel:L1158218-7220-212-01. Adószám:21158218-2-13. Email: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu
 • Az IET® alap-, közép-, felsőfokú és Mester-Oktató tanfolyam elvégzése esetén a tanfolyam résztvevőinek adatait (név, e-mail, telefonszám, cím) továbbítjuk a The Center of Being Inc-nek. Székhely: USA Woodstock NY 12498 PO BOX 883. Képviselő: Barbara Stepniak. mail:info@learniet.com.
   

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Miért és hogyan használjuk, kezeljük személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:

 • Szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó információk ismertetése céljából

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, a Venus Line Kft. szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Amennyiben Ön már a Venus Line Kft. ügyfele (például feliratkozott hírlevélre), a megadott elérhetőségi adatait felhasználhatjuk a Venus Line Kft. egyéb szolgáltatásokra vonatkozó marketing közleményeknek az Ön részére történő elküldése céljából, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt engedélyezik, kivéve, ha Ön jelezte, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Venus Line Kft. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai módosítását, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely személyes adatainak törléséhez, kivéve folyamatban lévő szolgáltatás, illetve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni legitim üzleti, vagy jogszabályban előírt célokra.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen: a Venus Line Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (hírlevél leiratkozás),
 • emailben az andrea@lelekzethaz.hu címre írt kérelem alapján,
 • Venus Line Kft. székhelyére postázott levélben.

A kortlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy a Venus Line Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Venus Line Kft. jogos érdeke alapján, a Venus Line Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, Venus Line Kft-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • Ha a Venus Line Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért a Venus Line Kft. saját munkatársai kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az andrea@lelekzethaz.hu címen, levélben, vagy a www.energiaterapiaoktatas.hu oldalon keresztül.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a Venus Line Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.Bekezdés

COOKIE-k

A Venus Line Kft weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető.

Weboldalunk használatakor HTTP cookie-kat használunk a jobb működésért.

Hírlevél rendszer

A Venus Line Kft. hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. A Venus Line Kft hírleveleinek megküldése a „ListaMester” hírlevélrendszeren keresztül történik. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található „Leiratkozás” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (andrea@lelekzethaz.hu) közölt kérésére a Venus Line Kft. haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül törli az adatait.

Összeköttetés más weboldalakkal

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Nem vagyunk felelősek ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek site-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról. A jelen adatvédelmi szabályzat legutóbb 2020. szeptemberében került módosításra.

Kérdések és visszajelzés

Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az Adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseire. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon kollégáinkhoz emailben az andrea@lelekzethaz.hu címen vagy levélben a Venus Line Kft. címére küldött postai levélben.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A Venus Line Kft. Adatvédelmi szabályzata 2020. szeptember 15-én frissült.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás